ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
1. งบดำเนินงาน  30,447,301.00 23,193,046.26 76.17 7,254,254.74 23.83
2. งบลงทุน  8,686,800.00 7,161,800.00 82.44 1,525,000.00 17.56
3. งบบุคลากร  11,415,400.00 8,033,289.16 70.37 3,382,110.84 29.63
4. งบอุดหนุน  84,575,953.00 84,570,563.00 99.99 5,390.00 0.01
5. งบเบิกแทน  35,000.00 35,000.00 100.00 0.00 0.00
6. งบอื่นๆ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  135,160,454.00 122,993,698.42 91.00 12,166,755.58 9.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ปีงบประมาณ 
ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเดือนนี้
293 คน
สถิติปีนี้
3367 คน
สถิติทั้งหมด
4475 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved